Reedició d'”El Capital” en català
El llibre català del Kurdistan