Ara més carrer, ara més Comitès de Defensa de la República