Palestina serà membre del Tribunal Penal Internacional a partir de l’1 d’abril