Carta al Sindicat de Periodistes de Catalunya
“La frase ‘Ovidi no eixirà en Canal 9 mentre hi estiguem nosaltres’ es va dir”