The Latin Lobbie

Escolto, en un pamflet radiofònic, una entrevista que tracta la temàtica dels lobbies de pressió a Espanya. L’expert és un ex-altcàrrec del govern espanyol i ens presenta el seu llibre “que vienen los lobbies” (si companyes, n’he copiat l’estil martesytrecerià del títol).

Ens expliquen que un lobbie és un grup de pressió que tracta d’influir al govern perquè aquest legisli a favor dels seus interessos particulars. Ara bé, no cal pensar negativament, ens diuen, doncs també hi ha lobbies sense ànim de lucre que representen ongs , ecologistes…

Deixant de banda el paternalisme solidari, que per a mi, representen algunes d’aquestes organitzacions, i que moltes són l’almoina que ens ofereixen les classes dominants per a acontentar-nos i netejar-se la consciència, no tinc cap mena de dubte sobre quin dels 2 tipus de lobbie té influència real i capacitat econòmica per aconseguir-la i mantenir-la.

Se’m fa difícil pensar que Metges Sense Fronteres tingui els mateixos recursos per destinar a les pràctiques lobbistes que, posem per cas , Gas Natural o Telefònica.

Segueix construint el seu discurs dient que els lobbies no són dolents per si mateixos, destacant que l’única cosa dolenta és si actuen amb opacitat. També explica que tenen capacitat per tombar lleis, cosa gens dolenta si aquests es regularitzen. El latin lobbie troba que s’ha de repensar el sistema de partits perquè els polítics tinguin més incentius i defensar l’interès del poble per damunt del dels lobbies, apujant els sous dels primers, of course!

Ja tenim el missatge que ens adreça l’oligarquia capitalista; els interessos de les classes acaparadores prevaldran sempre al de la resta. Per tant fem-ho de manera fàcil i legal alhora que recompensem a les castes de polítics, que ja ens beneficien, amb uns sous superiors.

Algú creu que aquests lobbies deixaran d’actuar descaradament pels seus beneficis si aquests són legals? I els polítics esdevindran honrats per passar a cobrar 40 en comptes de 10? No seria més efectiu empresonar-los a tots, establir un únic sou per a totes les treballadores de la comunitat fent vocacional totes les dedicacions?

Segueix l’entrevista dient que si ets nomenat secretari general d’energia, en acabar la legislatura és del tot segur que les empreses del sector t’ofereixen feina. Sembla ser que la raó recau en l’experiència acumulada en situacions de pressió. Per a minimitzar aquesta relació ens diu que a nivell jeràrquic inferior encara funcionen més les dobles portes entre la gestió pública i la privada.

Queda clar que no cal embrutar-se les mans fent ofertes sotamà a cap ministre, doncs tot nou ministre sap on treballa i amb quin sou ho fa el seu antecessor.

Ens diu, l’entrevistat, que el sistema de lobbies el que fa és enfortir la democràcia, ja que els polítics no tenen prou temps ni formació per decidir. I és ben cert que enforteix la democràcia, la parlamentaria burgesa; la seva.

Pocs arguments més tard, i amb la conclusió que és imprescindible legalitzar el tràfic d’influències, acaba l’entrevista.

Apago el transistor i penso com ens és de necessari, a les classes populars, d’organitzar-nos en lobbie, el del socialisme per al comunisme, i esclafar aquest sistema de poca vergonyes!