[bar group="860×106"]

Un estudi sociolingüístic apunta una disminució de catalanoparlants a la Franja

Els resultats presentats pel Seminari Aragonès de Sociolingüística són molt inferiors als d'anteriors enquestes

Només el 53,9% de la població de la Franja de Ponent sap parlar català. Així ho afirma l’anàlisi sobre el cens de 2011 a Aragó que ha fet el Seminari Aragonès de Sociolingüística. Aquesta dada contrasta amb anteriors estudis com el conjunt fet pel govern aragonès i el català l’any 2003 en què s’afirmava que un 88,8% de la població de la Franja sabia parlar català.

Les dades del cens també remarquen les conseqüències d’una insuficient presència del català a l’ensenyament. Només la meitat dels qui saben parlar català, el saben escriure (24,5%). Aquesta situació diglòssica ja es reflectia també a l’estudi de 2003, on es consignava que només el 30% dels habitants de la Franja sabien escriure el català.

Una altra dada que aporta aquest estudi és la quantitat de catalanoparlants que viuen en zones no catalanòfones d’Aragó. Així, més de 13.000 catalanoparlants viuen a l’àrea metropolitana de Saragossa. També cal destacar que a Alcanyís i Montsó el 7% de la població sap parlar català. Aquestes dades són pròpies d’un territori emissor d’emigració cap als nuclis urbans principals de la seva àrea administrativa.

Aquestes dades indiquen un alarmant retrocés de parlants del català en la zona que fins ara havia estat considerada com la que més mantenia l’ús de la llengua en tot els Països Catalans. Tot i així, Natxo Sorolla, un dels impulsors de l’estudi, afirmava al seu blog que en posteriors estudis “caldrà matisar els resultats del català, que molt possiblement subrepresenten la competència real”.

Les dades de l’aragonès

L’estudi presentat també aporta dades sobre l’ús de l’aragonès. 25.000 persones saben parlar aragonès. D’aquestes, un terç viuen a Saragossa capital. Els parlants de l’aragonès en l’anomenada “zona de parla majoritària” són el 19,4% de la població d’aquesta zona. En la zona d’ús històric són només el 2,9%.

Més informació: Presentació dels resultats de l’estudi


[bar group="860×106"]