Una nova llavor de moviment popular

Una nova llavor de moviment popular

Després d’uns mesos de preparació, el passat dissabte 7 de novembre va presentar-se en públic el Moviment Popular de Gràcia, un espai de confluència d’organitzacions, col·lectius i persones interessades en l’organització per a la lluita en benefici d’unes condicions de vida dignes. L’Espai País Valencià del carrer Còrsega va acollir la primera trobada, que va aplegar una vuitantena de persones.

Sota el nom de “La llibertat és a les nostres mans”, l’objectiu d’aquest primer encontre era, en primer lloc, veure’s les cares, reconèixer-se entre totes les que estan disposades a assumir aquest nou repte de començar a articular i fomentar el conjunt de lluites que es desenvolupen a Gràcia amb un objectiu clar de ruptura amb l’statu quo. Un cop fet això, calia definir els límits ideològics i programàtics d’aquest nou projecte que es vol aglutinador de tots els plantejaments transformadors que són ja avui presents a Gràcia.

Fetes les presentacions i definit un marc polític d’actuació va ser el moment de començar a trepitjar el carrer, de pensar en els problemes més urgents que afecten el dia a dia de les classes populars i de començar a buscar tant maneres d’enfrontar-s’hi com de cercar solucions a curt, mitjà i llarga plaç. Per tal de facilitar aquesta tasca i el debat l’assemblea es va dividir en quatre grups temàtics d’interès que, sense haver de ser immutables, en aquest cas van respondre a les problemàtiques en el terreny de habitatge, del món del treball, dels serveis públics i del moviment veïnal.

En acabat, els diferents grups van exposar els primers esbossos de la situació al conjunt de l’assemblea i aquesta es va erigir en Moviment Popular de Gràcia, una nova llavor d’Unitat Popular aixecada des de la base, des del carrer, que caldrà regar no només entre els que van assistir a la seva primera assemblea sinó entre totes aquelles persones que vegin necessària la transformació d’arrel de la nostra societat, per tal que pugui esdevenir un instrument útil al servei dels interessos de la majoria.

La fotografia és d’en Victor Serri