[bar group="860×106"]

VII Assemblea Nacional d’Endavant: “Ens marquem com a objectiu aportar visió estratègica al moviment”

endavant viiL’organització política Endavant OSAN ha celebrat el passat cap de setmana a Tarragona la seva setena Assemblea Nacional. Uns dos-cents militants de l’organització es van reunir per a tancar la primera fase del procés de debat que han engegat enguany. Aquesta primera fase venia precedida d’assemblees arreu del territori que l’organització va obrir a la participació de militants i activistes de l’espectre independentista i anticapitalista.

L’altíssima participació de la militància en el procés, que la pròpia organització ha posat en relleu en un comunicat públic, és una evidència més de la percepció que té l’esquerra independentista que la realitat s’està movent molt ràpid i que és important tenir les organitzacions a punt per a donar-hi resposta.

En la primera fase del debat, els eixos de discussió han estat sobretot d’índole estratègica i organitzativa. Fer una proposta programàtica per a la Unitat Popular, clarificar quin ha de ser el paper d’Endavant dins l’esquerra independentista i com s’ha d’organitzar per a poder fer front a aquest repte.

Pel que fa al programa de mínims de la Unitat Popular, que els documents de l’organització recalquen una vegada i una altra que és quelcom que va més enllà de la CUP tot i que aquesta en sigui l’expressió institucional. Endavant ha elaborat una proposta programàtica que té la independència, l’alternativa socialista, la defensa dels drets socials, la lluita antipatriarcal, la defensa del territori i la construcció nacional dels Països Catalans com els sis eixos bàsics del programa polític que hauria de tenir la Unitat Popular.

El debat sobre aquests sis eixos va posar sobre la taula diverses anàlisis entorn el context polític i social. Així, es va debatre sobre com la independència era un mecanisme fonamental per la lluita contra la Unió Europea, o com calia estar amatents per a mantenir l’alternativa socialista davant la possibilitat que diverses reivindicacions socials fossin assimilades pel sistema.

La nova presència de la CUP al parlament autonòmic de la Ciutadella, i la projecció mediàtica que això li reporta, també va ser ben present en els debats. Mentre es refermava el compromís amb l’extensió de la CUP i la lluita municipalista arreu dels Països Catalans, s’afirmava també que era necessari que el centre de gravetat de la Unitat Popular resti fora de les institucions. Aquest peu i mig al carrer és el que ha de permetre, segons Endavant, seguir sumant suports polítics també a l’àmbit institucional.

L’estructuració de l’esquerra independentista ha estat un dels debats més recurrents dins aquest moviment en els darrers anys, i també en aquesta assemblea nacional. La consciència de la necessitat de defugir dels models clàssics de partit electoral ha portat a intentar assajar diverses formes més cooperatives i coordinades entre les diferents organitzacions, però aquesta projecció ha topat amb la impossibilitat d’articular-se definitivament degut a la manca de consens intern dins l’esquerra independentista.

En aquesta assemblea, els documents aprovats refermen el compromís en continuar treballant per a una articulació de l’esquerra independentista però alhora aposten per prendre la iniciativa com a organització davant una situació sociopolítica que reclama posar sobre la taula línies estratègiques clares.

Per a dur a terme aquests principis estratègics, Endavant reconeix que li cal variar el seu rumb organitzatiu. El debat sobre si havia de prevaldre la descentralització organitzativa o bé si s’havia d’avançar cap a un major pes de l’aparell nacional va centrar una bona part de les discussions. Finalment, l’organització ha fet una aposta per a reforçar el treball nacional i també per a iniciar un procés d’expansió que permeti afegir més capital humà a les tasques que s’ha encomanat.

En la segona fase del debat, que ha de concloure a pocs mesos vista també amb una assemblea nacional, s’abordaran les qüestions de caire més tàctic. Quins són els escenaris de futur i quines són les actuacions immediates que cal dur a terme des de l’esquerra independentista i la unitat popular per a fer-hi front seran els temes que centraran els documents de debat.


[bar group="860×106"]