[bar group="860×106"]

‘Vivim en una ciutat on sembla que no és notícia una comissaria envoltada de tanques per protegir-se dels ciutadans’

accr1Assemblea Ciutadana Contra la Repressió . Castelló de la Plana ha vist néixer aquest nou col lectiu, que vol donar suport polític i social a totes les persones que lluiten per la transformació de la ciutat i del país. També han organitzat una caixa de resistència per fer front als diferents casos.

Expliqueu-nos que és l’Assemblea Ciutadana Contra la Repressió (ACCR) i què ha portat a la seua constitució?

Fartes de l’assetjament policial a organitzacions, espais, col·lectius i individus un seguit de persones a títol individual i organitzacions polítiques hem decidit ajuntar-nos per tal de formar l’Assemblea Ciutadana Contra la Repressió. El nostre és un projecte basat en la solidaritat i el suport mutu entre les que lluitem cada dia contra els abusos d’aquest sistema explotador, injust i cada dia més autoritari.

Quina és la prioritat de l’ACCR, aturar la repressió o donar-la a conèixer?

La nostra prioritat és aturar tot tipus de repressió. Al mateix temps hem encetat una tasca de recollida d’informació cara a elaborar un recompte acurat i complet de les identificacions, sancions, agressions i detencions que els i les activistes de Castelló hem patit i patim. Amb l’objectiu de donar a conèixer la repressió que patim a la ciutat de Castelló de la Plana hem posat en marxa un mapa infogràfic que hem elaborat i que serveix per fer-se una idea aproximada dels diferents casos de repressió que han tingut – i tenen- lloc a la nostra localitat. És un mapa provisional, doncs a hores d’ara tenim notícies de nous casos que s’han produït en diferents àmbits com ara el sindical, l’acadèmic o el social (sobretot contra el col·lectiu immigrant).

L’ACCR va convocar la manifestació antirrepressiva del 18 de maig. Quina valoració en feu?

Globalment la valoració del treball fet és positiva, amb alguns detalls a corregir, per exemple hem de fer més campanyes de conscienciació. Ens sembla que l’assistència creix més quan hi ha un cas concret de repressió, perquè encara no hi ha suficient consciència de que el problema és general. És destacable l’actitud obstruccionista dels mitjans de comunicació, que no han informat abans ni després de la manifestació i considerem molt positiu haver passat per barris obrers durant el transcurs de la marxa, on hi havia més interès per la manifestació que pels carrers del centre de la ciutat.

A la convocatòria, reclamàveu, a banda de la retirada dels càrrecs, la dimissió del subdelegat del Govern o la instal·lació de càmeres de video-vigilància a les dependències policials, entre altres coses. Com s’ha de fer perquè els veïns i veïnes de Castelló compartisquen aquestes reivindicacions?

Fent campanyes de conscienciació i reivindicació com puguen ser manifestacions, concentracions o xerrades i debats explicant la situació que realment es viu en la nostra ciutat i que no tothom coneix en part i per culpa al silenci mediàtic que existeix entorn d’innombrables casos de repressió, agressions, amenaces i vexacions que existeix per part de les forces repressives de l’estat, especialment contra la gent militant dels moviments socials i immigrants i que la premsa local oculta i silencia. Exemple d’açò és el silenci mediàtic i total que va haver de la mobilització del 18 de maig. Vivim en una ciutat on sembla ser que no és notícia un desmesurat desplegament policial d’antidisturbis i una comissària envoltada completament per tanques enfront a ciutadans que s’organitzen per denunciar la repressió policial.

L’ACCR és només una entitat mobilitzadora o realitza altre tipus d’activitats?

No entenem l’ACCR només como una entitat exclusivament mobilitzadora. El nostre és un projecte basat en la solidaritat i el suport mutu entre les que lluitem cada dia contra els abusos d’aquest sistema explotador, injust i cada dia més autoritari. Per això, des de l’assemblea hem engegat també el projecte de la Caixa de Resistència en un sentit ampli, pretenent recolzar els i les lluitadores a través de tres eixos d’actuació: assessorament legal, suport econòmic i, per últim però no menys important, una honesta pràctica de la solidaritat i el suport mutu entre militants, activistes i col·lectius desfavorits.

Teniu relació amb altres organitzacions antirrepressives dels PPCC o de l’Estat?

Assemblea Ciutadana Contra la Repressio - Castello de la Plana 3Dels Països Catalans tenim relació amb l’organització Alerta Solidària en matèria de repressió sempre han sigut un referent i han donat suport a les mobilitzacions que a hagut a la ciutat i prestat servei jurídic i legal a militants encausats. A nivell estatal hem tingut un acostament, recentment, a la plataforma solidària antirepressiva de Madrid, el passat 17 de maig vam organitzar una xerrada conjunta amb ells a Castelló, al local de l’associació juvenil La Cosa Nostra per debatre sobre el tema de la repressió i com organitzar una resposta a nivell estatal. De fet, vam participar activament en la trobada estatal de plataformes antirrepresives celebrada el juny passat a Madrid. Aquesta va comptar amb més de vint organitzacions presents i en ella es començaren a establir les bases de coordinació contra la repressió i la criminalització dissenyada des dels despatxos del Ministerio de Interior contra les mobilitzacions de la classe obrera, els camperols i els moviments socials i independentistes.

Paral·lelament s’està impulsant una Caixa de Resistència. Ens expliqueu d’on sorgeix el projecte?

El projecte neix d’una assemblea oberta que convoca la Coordinadora pel Repartiment del Treball i la Riquesa el 16 de febrer en el Casal Popular de Castelló arran dels últims casos de denúncies, detencions i agressions per part la policia. Entenem que la pràctica de la desobediència civil necessita de la disponibilitat econòmica, legals, però sobretot, el recolzament, la solidaritat i suport mutu entre tots i totes les anticapitalistes de la Plana.

Quin és l’estat d’aquesta iniciativa? Ja està en condicions de fer front als nous casos de repressió?

A hores d’ara l’ACCR ja compta amb assessorament jurídic, ja ha tingut els primers ingressos amb la solidaritat dels moviments socials de Castelló i ja està treballant en protocols d’actuació davant situacions de repressió. El recorregut de l’ACCR encara és breu i a mesura que el temps vaja avançant oferirà un suport més complet al represaliats a través de la seua eina, la Caixa de Resistència.

Quin és l’abast d’aquesta Caixa de Resistència (és de tota la comarca o només de Castelló? Inclou pagament de multes? Totes? Hi ha algun tipus de repressió exclosa?..)?

El projecte, de moment, és limita a Castelló de la Plana però ja des d’un principi s’ha vinculat a diversos casos repressius de la Plana. És per això que pensem estendre’l a la resta de les comarques de Castelló en la mesura que puguem.

La Caixa de Resistència s’ha ideat per recolzar a la gent que lluita per transformar la societat i que ha sigut víctima de l’aparell repressor de l’estat. L’assemblea valorarà cada cas independentment de si la persona afectada és militant d’algun col·lectiu o no.

En cap cas és desenvolupa aquesta estructura per pagar multes i seguir exprimint econòmicament als moviments socials. L’objectiu és utilitzar l’assessorament legal disponible per recórrer qualsevol assetjament repressiu per part de l’estat. Acompanyant aquesta feina burocràtica de l’agitació als carrers per mostrar la vertadera naturalesa agressiva del capitalisme.

Ha estat complicat definir aquest abast? Comptàveu amb alguna experiència prèvia?

L’abast s’ha definit en base a les nostres humils possibilitats inicials. Però sabem que el problema de la repressió colpeja a tot arreu i, per tant, esperem poder estendre’ns a la resta de localitats així com bastir lligams a nivell nacional i, si és precís, estatal. Aquest projecte no ha nascut fruit d’una experiència prèvia doncs els casos, tot i existir, no s’han produït de forma tant massiva com als darrers mesos. Per tant, més que de l’experiència, ha nascut de la necessitat. Necessitat de confrontar aquesta realitat a la qual ens veiem abocades les militants castellonenques així com col·lectius socials vulnerables i criminalitzats.

Quina relació té l’ACCR i la Caixa de Resistència amb la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa?

Són dos col·lectius diferents. L’ACCR es centra en la lluita antirrepressiva i la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa té l’objectiu polític d’aglutinar tots els moviments anticapitalistes de Castelló. Tot i que en un primer moment la CRTR va ser la impulsora de l’Assemblea Ciutadana Contra la Repressió i molts militants participen en ambós col·lectius, tenen organitzacions autònomes.


[bar group="860×106"]