Competències, incompetències i incompareixences

Competències, incompetències i incompareixences

El passat 14 de febrer la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va debatre a proposta de la CUP Capgirem Barcelona:

  1. Reprovar al President del Consell d’administració de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet i Ferrer, per fer cas omís a la moció del Parlament de Catalunya i a la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Barcelona que sol·licita la no presència de l’Exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament, entre altres esdeveniments.
  2. Instar a l’Alcaldessa i Presidenta del Consell General de Fira de Barcelona a convocar una sessió segons disposa el punt b) de l’Article 9 dels Estatuts per explicitar aquesta reprovació i sol·licitar el compliment de la moció del Parlament de Catalunya i la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la no presència de l’Exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament, entre altres esdeveniments.
  3. Modificar l’Article 1 paràgraf cinquè i l’Article 2 paràgraf primer dels Estatuts: “…la promoció, foment i desenvolupament del comerç i la indústria…” afegint “dintre del marc de la cultura de la pau i les accions de foment de la pau al món”.
  4. Modificar l’Article 13 on s’indica: “El Consell d’Administració està constituït per set o nou membres nomenats pel Consell General, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona…” afegint “, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona…”.
  5. Modificar l’Article 15 on s’expressen les tasques que li corresponen al Consell d’administració per a que el Consell General, tenint en compte que la part pública representa el 66% de la Fira de Barcelona, tingui potestat per introduir els canvis que consideri necessaris si així s’escau en la programació de les activitats de la Fira, l’organització de la realització de les activitats de la Fira, la cessió temporal de locals, instal·lacions o serveis de la Fira, la regulació de l’ordenació interna de la Fira, la constitució de comissions i ponències, l’autorització de concessions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s’estableixin al recinte firal, l’encàrrec, aprovació i contractació de la realització de projectes tècnics, obres, instal·lacions i prestacions de serveis, l’aprovació de l’emissió i subscripció d’emprèstits i tota mena d’inversions, operacions de crèdit i qualsevol tipus de contractes o convenis de contingut econòmic, la fixació de la política general de preus i tarifes d’utilització dels espais i dels serveis en eles activitats firals i qualsevol altra que sigui necessària per al desenvolupament de la Fira.

Totes aquestes mesures proposades venien precedides per un Plenari del Consell Municipal de Barcelona, en la sessió celebrada el 26 de febrer de 2016, que va acordar una Declaració Institucional presentada pel mateix grup municipal i d’acord amb la campanya Desmilitaritzem l’educació que afirmava:

“1. Defensar un Saló de l’Ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educatius que fomentin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional.

  1. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància.
  2. Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració institucional.
  3. Instar les institucions competents i, en concret, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.”

Així mateix el Parlament de Catalunya, el 14 de juliol de 2016, va aprovar amb els vots favorables de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot i CUP-CC una Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya que afirmava en el seu punt cinquè:

Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància o la Fira de Formació Professional, a Lleida, l’ExpoJove de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.”

Malgrat la Declaració Institucional aprovada al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i la Moció aprovada al Parlament de Catalunya l’Exèrcit espanyol, segons informacions publicades en diversos mitjans de comunicació, triplicarà la superfície del seu estand durant el Saló de l’Ensenyament que se celebrarà entre el 22 i el 26 de març de 2017 al recinte firal de Montjuïc.

El president del Consell d’Administració de la Fira de Barcelona des de l’any 2004 és l’empresari Josep Lluís Bonet i Ferrer, també president de Freixenet i de la Cambra de Comerç d’Espanya, un càrrec que va aconseguir a proposta del govern de Mariano Rajoy.

El poder accionarial de l’empresa està repartit a tres parts iguals entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, que constitueixen el Consell General.

És el Consell General de Fira de Barcelona qui ostenta la representació institucional, amb la presidència per a l’alcaldessa Ada Colau (Ajuntament), la vicepresidència primera pel conseller d’empresa i coneixement Jordi Baiget (Generalitat) i la vicepresidència segona per Miquel Valls (Cambra de Comerç de Barcelona).

El Consell General (Colau, Baiget i Valls) té la potestat d’aprovar pressupostos i plans estratègics de Fira de Barcelona (segons l’article 8b dels estatuts) i pot “nomenar i separar els membres del Consell d’Administració, a proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona”. En el punt 8j es puntualitza que “en supòsits excepcionals, pot prendre els acords necessaris per al bon funcionament de la Fira”. En els estatuts sempre es preserva a la Cambra de Comerç la potestat de proposar els membres del Consell d’Administració i, per tant, no s’atorga aquesta possibilitat a l’Ajuntament de Barcelona ni a la Generalitat de Catalunya, malgrat donar-se una majoria accionarial pública (un 66%).

Els Estatuts de Fira de Barcelona determinen en el seu article 15a que el Consell d’Administració té la potestat de “programar les activitats”, en el seu article 15b assenyala que pot “organitzar la realització al recinte firal de les activitats comercials, fires generals i especialitzades que consideri d’interès” i en el seu article 15f afegeix que pot “autoritzar concessions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s’estableixin al recinte firal”.

El Consell d’Administració està format per nou membres: José Luis Bonet i Ferrer (Freixenet), Núria Basi i More (Armand Basi i Lacoste España), Luis Conde Möller (Seeliger), Agustín Cordón Barrenechea (Gremi d’Hotels), Enric Crous i Millet (director general Grup Damm), Pedro Fontana García (Areas, establiments a autopistes i aeroports), Enrique Lacalle Coll (Barcelona Meeting Point), Miquel Martí i Escursell (Moventia, tramvies) i Carles Vilarrubí i Carrió (Banca Rothschild). Tots ells proposats per la Cambra de Comerç. Es dóna la circumstància que Lacalle fou diputat del PP al Congrés espanyol, president del grup municipal popular a l’Ajuntament de Barcelona i el seu pare, Enrique Lacalle Barnadas, va ser tresorer de la Fira de Barcelona i regidor del consistori durant el franquisme.

El poder per decidir a qui es convida al Saló de l’Ensenyament recau en la figura de José Luis Bonet i la resta de membres del Consell d’Administració. Segons els actuals estatuts, en cas que Ada Colau i Jordi Baiget es proposessin cessar Bonet de les seves responsabilitats, el nou president i la resta de membres ho haurien de ser “a proposta de la Cambra de Comerç” presidida per Miquel Valls, empresari del sector metal·lúrgic i antic president de la Comissió Econòmica de Fira de Barcelona.

L’article 14 dels Estatuts assenyala que els membres del Consell d’Administració seran escollits per un període de quatre anys i podran ser renovats en el càrrec “per dos períodes més de la mateixa durada”. És a dir, s’estipula una presència màxima de 12 anys. José Luis Bonet va ser nomenat l’any 2004 i, per tant, s’hauria superat aquest termini. Els Estatuts preveuen que “el mandat quedarà prorrogat fins que se celebri el Consell General en què s’hagin de renovar els càrrecs”.

Des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació han denunciat que Fira de Barcelona “hagi acceptat mantenir i ampliar l’espai destinat a l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, contra la voluntat popular recollida i expressada per l’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya”. A més, consideren que “les fires educatives de qualsevol tipus han de servir per oferir al jovent opcions per fomentar la creativitat, el pensament crític i fomentar el valor de la pau, precisament perquè són entorns on esperem formar en alternatives a les que ens dóna el món actual. Per això, no són el lloc per reclutar i mostrar que els exèrcits són la norma en un món col·lapsat de conflictes”.

Igual que Mariano Rajoy no podia esmentar a Luis Bárcenas un cop va esclatar l’afer “Caja B”, resulta curiós que a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona des de Barcelona en Comú fins al PP cap grup, a excepció de qui presentava la proposició, no van citar en cap moment a Josep Lluís Bonet. Un silenci molt cridaner.

Sigui com sigui, només ERC i la CUP van votar a favor de la proposició, C’s i PP van votar en contra i Barcelona en Comú, CiU i PSC es van abstenir i com el resultat era d’empat la decisió del Govern municipal va declinar cap a la no aprovació.

Un exemple gràfic de manca de competències, incompetències volgudes i incompareixences per no quedar malament davant del Patró.

*Josep Garganté Closa és conductor d’autobús i regidor de la CUP-Capgirem Barcelona.