En els darrers sis anys els salaris més baixos han continuat baixant, i els més alts han continuat pujant

En els darrers sis anys els salaris més baixos han continuat baixant, i els més alts han continuat pujant

Les dades de l’Enquesta de Població Activa continuen aportant mostres il·lustratives de com la crisi capitalista està impactant a nivell social. Dins del propi col·lectiu d’assalariats (que inclou tota la classe obrera, el funcionariat, els professionals liberals i una part dels càrrecs directius), hi ha diferències substancials de com s’ha viscut la crisi.

Així, el 20% d’assalariats amb el salari més alt han vist com aquest s’augmentava durant la crisi al voltant del 20% al conjunt dels Països Catalans. Per contra, el 20% d’assalariats amb el salari més baix (molt majoritàriament dones) han vist com durant la crisi el seu ja minvat salari disminuïa un 10%.

Aquesta dada contrasta amb l’encariment d’alguns aspectes vitals, com l’aigua i l’electicitat. En conjunt, l’IPC ha augmentat un 11,2% entre 2007 i 2013.

salari mig decils superiors inferiors ppcc