[bar group="860×106"]

La Federacio sindical Mundial denuncia el pla de privatització del sistema sanitari de l’Estat espanyol

Des de la Coordinadora de la Federació Sindical Mundial dels pobles d’Euskal Herria, Països Catalans, Canàries i Galiza, denunciem el pla estatal de privatització del sistema sanitari a través de les mútues patronals.

El passat divendres, el sindicat LAB va denunciar l’existència d’un esborrany de conveni per delegar a les mútues patronals la gestió de les malalties comunes. L’esborrany ha sigut consensuat entre la Seguretat Social espanyola i l’associació de mútues patronals AMAT i traspassat a cada Comunitat Autònoma per a la seva execució entre el departament de salut corresponent i les mútues patronals.

Segons aquest acord, en el cas de les treballadores d’empreses que tinguin contractats serveis amb mútues patronals les contingències comuns i les proves, tractaments, intervencions o rehabilitació relacionats amb aquestes. Això tindrà com a conseqüències, entre altres coses, que les mútues faran valer criteris productius i economicistes, i d’acord amb aquests, donar d’alta a les treballadores com més aviat millor, quedant la salut de les treballadores en un segon pla, a costa, de la seguretat social. La citada mesura afectarà entre un 80% i 90% de la població activa. El citat acord li atorgaria poder de fiscalització al metge del servei públic i exigir en un curt termini de cinc dies els informes tècnics necessaris, havent d’oferir àmplies explicacions davant la mútua.

Darrere d’aquest document que se’ns vol vendre com un conveni de col·laboració, hi ha una clara intenció de trepitjar l’accelerador de la privatització de la sanitat pública. Des de 1995 s’ha donat cada vegada més poder a les mútues patronals en l’Estat Espanyol i en aquesta ocasió, i el que pretenen és que la Mútua Patronal s’apoderi del servei de salut de la població activa, buidant el sistema públic de salut. D’aquesta manera, seguint la doctrina neoliberal, el plantejament és que l’atenció mèdica de les treballadores en actiu es realitzi mitjançant les mútues amb el fi d’aconseguir la seva reincorporació l’abans possible; i per les treballadores que no es consideren productius, i el sistema públic quedarà buidat de recursos.

Ens volen vendre la idea que tot està fet per alleugerir les llistes d’espera, però des de la Coordinadora dels Pobles de la Federació Sindical Mundial, tenim molt clar que el camí per això no és privatitzar la sanitat pública, sinó tot el contrari, invertir en els serveis públics. En aquest sentit, plantegem la nacionalització de les mútues patronal per completar un sistema públic de salut sòlid. Existeixen eines legals per això, però desgraciadament el que no existeix és voluntat política.

Des de la coordinadora interpel·lem als governs autonòmics dels nostres respectius territoris perquè rebutgin rotundament aquest intent privatitzador i que assumeixin el Compromís que l’atenció de les malalties comunes d’aquestes treballadores no sigui encomanat a les mútues patronals. Al mateix temps, exigim al govern de l’Estat Espanyol que doni marxa enrere i les demanen que si de veritat vol fer polítiques per a les majories populars, sigui valent i que no segueixi el mateix camí que per la Reforma Laboral, la Reforma de les Pensions i la Llei Mordassa. Desgraciadament, no existeix la voluntat per part del Govern estatal de profunditzar en els canvis polítics que i socials que necessitem els pobles i la classe treballadora.

27 de març del 2023

Coordinadora de la Federació Sindical Mundial dels pobles d’Euskal Herria, Països Catalans, Canàries i Galiza )Langile Abertzaleen Batzordea (LAB), Coordinadora obrera sindical (COS), Intersinidcal Canaria, Central Unitaria de Traballadoras Galiza (CUT), Intersindical CSC).

+ LAB denuncia un pla estatal de privatització del sistema sanitari a través de les mútues patronals

 


[bar group="860×106"]