Coordinadora de la Federació Sindical Mundial dels pobles d’Euskal Herria, Països Catalans, Canàries i Galiza

Coordinadora de la Federació Sindical Mundial dels pobles d’Euskal Herria, Països Catalans, Canàries i Galiza