[bar group="860×106"]

Transports i Màrqueting de Barcelona (TMB)

Com ja esperava la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, va comentar a la Comissió extraordinària d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sol·licitada per ERC i la CUP, que els sous de 200.000€ eren coses d’altres èpoques, que des de que ella està al capdavant de l’empresa s’ha reduït algun sou directiu i que s’ha fet una web de la transparència on s’exposa tot el que legalment és possible.

A la Presidenta se li van oblidar certs detalls que posen els seus conceptes-força en el lloc que li corresponen:

En primer lloc, aquelles altres èpoques de les que ens parla Mercedes Vidal en relació als sous de 200.000€ són les èpoques de Jordi Hereu com Alcalde de Barcelona pel PSC i amb ICV al seu costat, Assumpta Escarp com a Presidenta de TMB, 12 anys de regidora a l’Ajuntament pel PSC i 2 anys, de moment, com a diputada del Parlament pel mateix partit.

Avui dia, a la Direcció de TMB, a part de Barcelona en Comú, també hi és Antoni Poveda, Alcalde de Sant Joan Despí pel PSC, com a Vicepresident de l’empres pública.

Així que els que parlin del retorn del PSC, que no s’enganyin, la realitat és que aquests no han marxat mai, ni quan Joaquim Forn de CiU era President de TMB. Llavors el vicepresident era Dídac Pestaña, exAlcalde de Gavà pel PSC. Recomano tenir en ment aquest últim càrrec.

En segon lloc, per poder valorar com és de diferent la nova Direcció política de TMB en relació a la transparència segons diu Mercedes Vidal, només cal recordar que el 5 d’agost de 2015, un cop nomenat el nou Consell d’administració de TMB es va posar a votació el contracte de Enric Cañas, Conseller delegat, per 105.938,25€ anuals que els consellers i conselleres del Consell d’administració no havien vist per que no se’ls hi havia entregat cap còpia en cap format.

Malgrat les meves queixes per l’opacitat d’aquella situació, es va votar igualment aquest contracte. Malgrat ningú, a part de Mercedes Vidal, Antoni Poveda i suposo que Enric Cañas, l’havia vist només qui escriu va votar en contra.

Així que la primera reunió del Consell d’administració, Mercedes Vidal com a Presidenta de TMB va començar d’aquesta manera. No va ser el millor exemple de canvi amb el que ens té acostumada la Direcció d’aquesta empresa. Més aviat va ser el típic i tòpic caciquisme de sempre.

En tercer lloc, i com ja vam denunciar fa un any, el sou del Conseller delegat, Enric Cañas, efectivament s’ha reduït si el comparem amb el que tenia abans el Vicepresident executiu, però la part estalviada ha anat a parar a contractar un Adjunt del Conseller delegat, Pau Noy, que abans havia sigut membre del Consell d’administració per ICV. Per cert, parlant d’aquest partit, Enric Cañas va ser, anteriorment el seu actual càrrec, assessor d’ICV a l’AMB. Tot queda a casa.

I parlant de partits polítics, poc temps després de conformada la nova Direcció política de TMB qui també va entrar va ser Joaquim Balsera, exAlcalde de Gavà pel PSC. Recorden el càrrec veritat. Comença a ser tradició. Vaig preguntar al Consell d’administració del setembre de 2015 com havia entrat i, efectivament, la resposta va ser com esperava. Tant Pau Noy com Joaquim Balsera van entrar per la via digital. O com s’ha dit tota la vida: a dit.

El que ens queda per saber és quin tipus de contractes se li han fet a aquest nou Director comercial i de màrqueting. Vaig preguntar al Consell d’administració extraordinari, que van convocar despresa i corrents el mateix dia que la Comissió extraordinària, si havia tingut dos tipus de contractes diferents i els motius i la resposta de la Presidenta i el Conseller delegat va ser el silenci. Suposo que forma part d’aquesta transparència i bon govern del que parlen.

En quart lloc, sobre la pàgina web de transparència que, en el seu moment,  sindicats de Bus i Metro ja van denunciar denunciant que les dades que hi apareixien en la seva gran majoria ja estaven disponibles anteriorment i que algunes dades que hi apareixen eren equivocades i tendencioses.

Un exemple sobre aquesta web defineix la política que els directius de TMB dicten a Mercedes Vidal sobre el funcionament de l’empresa. Segons la web de TMB s’utilitzen les Dades Obertes, el que es coneix com a OPEN DATA, però després de les queixes d’un usuari la Direcció de TMB va haver de reconèixer que: “us comuniquem que aquest nom responia a una política de màrqueting”.

I ara anem al moll de l’ós, vam presentar juntament amb ERC una proposició que planteja 11 punts per començar a fer més transparent el funcionament, les decisions i les condicions del personal de l’equip directiu fora de conveni de TMB.

Molts dels punts que formen part d’aquesta proposició ja han sigut reclamats des de fa molts anys pels propis treballadors i treballadores de l’empresa i pel nostre grup municipal durant 2 anys i no ens han entregat res.

De fet, encara que la proposició va ser aprovada a la Comissió extraordinària amb 16 vots a favor (C’s, ERC, PP i CUP) i 25 abstencions (BeC, PSC i CiU) sabem perfectament que la Direcció de TMB no ens entregarà la documentació que inclou els 11 punts. Per què no ho farà? Per que llavors tindríem la informació que faria possible trencar el pany que continua tancat i que es resisteixen a obrir.

La Direcció de TMB ha actuat en relació a la transparència del personal fora de conveni a cop de petició de mitjans de comunicació, a cop de petició de grup municipal, a cop de sentència judicial guanyada per sindicats o a cop de resolució de la Comissió de Garantia del dret d’Accés de la Informació Pública (GAIP). Això si, després d’haver d’insistir o denunciar quan finalment han publicat quelcom Mercedes Vidal i la Direcció de TMB s’han posat la medalla de la transparència.

Davant l’exigència de finiquitar aquesta situació insostenible en relació al personal fora de conveni de TMB, Mercedes Vidal ha d’anar engrandint les mentides que diu.

Personalment la mentida que més m’agrada és aquella quan afirma que a TMB hi ha només 21 directius.

Al 2010 a Metro de TMB hi havia fora de conveni:

28 Directors, 3 Caps, 3 Gerents, 11 Supervisors sala CCM, 121 Responsables, 53 Tècnics, 31 Enginyers, 3 Secretaries de Direcció, 4 redactores del Gabinet de premsa, 3 Metgesses i infermeres, 3 de Cooperació internacional, 2 Consultors i 9 Altres càrrecs.

Al 2014 a Bus de TMB hi havia fora de conveni:

31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Per anar acabant, ara ens trobem que gràcies a una sentència guanyada per CGT al Metro han hagut de posar a la gran majoria del personal fora de conveni a dintre de conveni, però sense publicar els seus sous i sense cap acord amb el sindicat que va denunciar i guanyar aquesta sentència. De fet, aquest sindicat afirma que la proposta de la Direcció encara fa més opaca la situació, creant nous plusos fora de conveni.

Mercedes Vidal i la Direcció política de TMB pot continuar ventant-se de fer-ho millor que mai i de ser la més transparent de totes, però la realitat és que ni les plantilles de Bus i Metro, ni els mitjans de comunicació, ni 4 dels 7 grups municipals els hi compren el comte de fades que ens va explicar la Presidenta el dimecres passat a la Comissió extraordinària.

Josep Garganté  Conductor d’autobusos de TMB i regidor de la CUP Capgirem Barcelona

 

Punts aprovats a la Proposició presentada a la Comissió extraordinària d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat:

 1. Complir amb els criteris de transparència i publicar les dades sobre els sous que perceben els directius de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
 2. Realitzar, en el termini de dos mesos, una auditoria externa sobre l’organització i la gestió interna de TMB, per tal de poder avaluar l’eficiència en la gestió d’aquesta empresa pública al llarg dels darrers anys.
 3. En el cas que l’auditoria determini una mala praxi per part dels actuals responsables de l’empresa pública TMB, així com dels seus antecessors, emprendre les mesures necessàries per tal de depurar responsabilitats.
 4. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la plantilla de les empreses citades, inclosa la coberta per contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc de treball.
 5. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de llocs de treball de cada una d’aquestes empreses, entesa com la llista que identifica cada un dels llocs de treball, amb indicació, per a cada un d’ells, de les dades següents: la denominació i les característiques essencials del lloc de treball, els requisits essencials per ocupar-lo, el grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable al lloc, la forma de provisió i la retribució bruta integra de cada lloc de treball.
 6. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de contractes temporals i d’interinatges subscrits per les empreses indicades i que no estan vinculats a cap lloc de treball, assenyalant per a cada un d’aquests contractes la durada i l’objecte del contracte, incloses les funcions que ha de desenvolupar la persona contractada per aquestes vies, i la retribució bruta integra prevista, sense donar el nom de la persona contractada.
 7. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes del personal fora de conveni de Transports de Barcelona S.A. i Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona S.A (571 persones).
 8. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes de les externalitzacions que manté TB S.A. i FMB S.A. (seguretat, neteja, etc.).
 9. Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes d’operacions fora del seu propi àmbit de servei (Metro de Panamà (dos), Tramvia Saragossa, Tren Equador, Sistema tarifari Equador, Tramvia d’Orán Argelia, Metro Santiago de Xile, Transport urbà Perpinyà, Transport urbà Antibes, BRT Greater Dhaka).
 10. Sol·licitar la intervenció de la Sindicatura de Comptes i la realització d’un informe de fiscalització respecte als processos de selecció, contractació i règim de retribucions de tots els càrrecs directius i personal fora de conveni de TB S.A. i FMB S.A. (TMB).
 11. Donar trasllat d’aquests acord al Parlament de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes i a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

 

 

 

 


[bar group="860×106"]