Aixecaments de la Terra: Composició i estratègia de l’acció de masses