El socialisme i la guerra: el proletariat internacional organitzat front a la barbàrie
La Comuna 150 anys després “Fou l’unica vegada a la història que la ‘vil multitud’ prengué el protagonisme i fins i tot el poder”
La guerra civil a França
L’experiència de la comuna de París de 1871
Resolució dels Comuners
Memòria apedaçada
Caresties, malures, espolis i deutes
Cèsar Algora Blasco, del Front d’Alliberament Català a la Xarxa de Suport Mutu del Raval
Gisèle Halimi, l’advocada indomable a favor de les dones i contra el colonialisme
55 anys de l’operació Rolling Thunder, el crim de guerra massiu dels EUA que el Vietnam va poder resistir