El moviment per l’habitatge fa una crida a pressionar per abaixar els lloguers
Les dades del lloc de treball són una eina de guerra de classes