Assassinada a Hondures Berta Càceres, activista ecologista indígena que vencé el Banc Mundial
Compartir una sopa amb la Wehrmacht