Israel aprova una llei fonamental que endureix l’apartheid i consolida el caràcter racista de l’Estat
«El govern espanyol ha imposat un estat d’excepció autonòmic».