La cultura, realitat silenciada (o amenaçada?)
No pateixis, tenim memòria