Winston Churchill: la vergonya als carrers de Barcelona