Méliès: l’il·lusionista del cel·luloide
Haneke Incombustible
El Crist de Pasolini
Django lluita contra monstres
Èric Bertran, el de Lloret de Mar
La neu del Kilimanjaro d’en Guédiguian