Les dades del lloc de treball són una eina de guerra de classes