El curs passat els Països Catalans perderen trenta mil habitants més