Notes per un sindicalisme combatiu en el sector de la logística
Els reptes del capitalisme de plataforma: entendre la lògica d’un nou model de negocis