El capitalisme voltor
Propietat intel·lectual, monopoli del coneixement i economia rendista
El capitalisme de monopolis intel·lectuals i els seus efectes sobre el desenvolupament