Un brindis per la mort de Francisco Franco a Montcada (i altra higiene antifeixista)