Un pols mediatitzat, una lleialtat truncada que cal refer