Israel aprova una llei fonamental que endureix l’apartheid i consolida el caràcter racista de l’Estat