“Els conflictes generats pel treball domèstic ens han explotat a la cara”
“La figura d’una ‘bona’ mare o muller en realitat és una tortura”