Wagner: política, filosofia i antisemitisme
En el bicentenari de Wagner