Als Països Catalans ja es cobra per sota de la mitjana espanyola