La tecnologia digital a l’escola, un benefici real?
Com el capitalisme, no uns pocs mals actors, ha destruït Internet
Capitalisme Digital i Educació: la crisi de la COVID-19 com a trampolí per l’assalt neoliberal a l’educació
El capitalisme de monopolis intel·lectuals i els seus efectes sobre el desenvolupament
Els reptes del capitalisme de plataforma: entendre la lògica d’un nou model de negocis