Ramon Archs Serra. Combatent en defensa de la classe treballadora.
El socialisme i la guerra: el proletariat internacional organitzat front a la barbàrie
La lluita de les treballadores del sector de l’eduació
El 1r de maig a Alacant i comarques
L’origen del primer de maig: els fets de Haymarket