La rectificació del ministre, la «nació política» i la Constitució patriòtica
La confusa noció de patriotisme