És possible ser bondadós sota el capitalisme?
Shakespeare com a reivindicació del teatre
Un Dario Fo més actual que mai
La Pàtria d’en Jordi Casanovas
Valèntia: el teatre pren partit al País Valencià