Escoles Bressol: accés universal i equitatiu per a totes les persones, i a tots els barris de la ciutat
Jo no sóc racista però…
De justícia i finançament