Els veïns afectats del Raval pels desnonaments del fons voltor Blackstone denuncien la passivitat de l’ajuntament de Barcelona
Quotes i privatització de l’educació (el cas de l’escola Auró)
Dormir en terra a l’hospital
Cara i creu de l’ensenyament en valencià a la capital del Túria
L’apagada de l’oferta de l’habitatge de lloguer als Països Catalans
Concentrada blanca i rica
«Els enigmes de l’esfinx»: allò que la Teoria de la Reproducció Social diu i deixa de dir
Sobre la legalització i impugnació del sindicat «OTRAS»
Escoles Bressol: accés universal i equitatiu per a totes les persones, i a tots els barris de la ciutat
La sentència d’invalidesa de la Nati posa al descobert les vergonyes de l’ICAM