Edward P. Thompson i La formació de la classe treballadora a Anglaterra