El neofranquisme i les Navas de Tolosa
“La Roja” i els valors patriòtics espanyolistes