Dues coses clares
4F: d’un procés kafkià a la tragèdia (L’ACCENT 201. Maig de 2011)