L’experiència de la comuna de París de 1871
Resolució dels Comuners
L’Estat de Pastel
Xile: històrica victòria de l’esquerra i els independents qüestiona el règim sorgit de la dictadura
«El problema de l’amnistia és polític; si hi ha una lluita popular, hi haurà amnistia» Juan Manuel Olarieta
La solidaritat amb Palestina es diu boicot a Israel
La il·lusió de normalitat d’Israel s’ensorra: maig de 2021
Colòmbia en flames
Les provocacions de l’«alzamiento»
El capitalisme de monopolis intel·lectuals i els seus efectes sobre el desenvolupament