“La frase ‘Ovidi no eixirà en Canal 9 mentre hi estiguem nosaltres’ es va dir”
El món obrer en la història del cinema
Batalletes de postguerra
Nova fita del cinema d’autor català
L’horror explicat pels botxins
L’audiovisual valencià es reivindica i s’uneix per a fer crítica social
Les albors del cinema en català (II)
Les albors del cinema català (I)
Abans de veure Hannah Arendt
La Roma de Pasolini