Increment preocupant de les morts a la feina
La pobresa energètica mata més de 18 persones al dia
“La figura d’una ‘bona’ mare o muller en realitat és una tortura”
Nova bateria de retallades laborals