“La precarietat no és només que no et paguin el sou o et facin un ERO, sinó una suma de petites coses”
El 80% dels avis destina part de la pensió a ajudar els fills
País Valencià i Catalunya a la cua en serveis sanitaris
Increment preocupant de les morts a la feina
La pobresa energètica mata més de 18 persones al dia
“La figura d’una ‘bona’ mare o muller en realitat és una tortura”
Nova bateria de retallades laborals