“Força és un salt qualitatiu en la lluita antirepressiva, per arribar on fins ara no ho hem pogut fer”
‘La feina prèvia a la vaga fou més important que la mateixa vaga’
‘No m’imagine formant part d’un festival on els drets de les persones són trepitjats sense raó’
‘Vivim en una ciutat on sembla que no és notícia una comissaria envoltada de tanques per protegir-se dels ciutadans’
‘No es pot entendre el Rebrot com una realitat aïllada de l’entorn que l’acull, comptem amb els col lectius locals’
Entrevista, LAB i CSI: ‘La lluita no pot ser moneda de canvi en la negociació sindical’
“Si estem unides  i anem a la una, som  realment invencibles”
‘Cal un canvi de paradigma que situï les necessitats de les treballadores en el centre del debat polític’
‘Amb Perspectives volem analitzar les lluites del nostre país des dels mateixos protagonistes’