‘La generació del Cala va posar la llavor d’un discurs que ha perdurat fins avui en dia’
‘L’Estat de les autonomies ha estat un dels màxims legitimadors de la divisió territorial dels Països Catalans’
‘La segregació lingüística a les escoles busca recentralitzar i espanyolitzar les Illes’
‘Una bassetja forma part del nostre imaginari col·lectiu com a símbol de la victòria de l’enginy contra la força bruta’
‘En Falles, com en la resta de l’any, cal criticar els poderosos’
‘A Catalunya l’associacionisme relacionat amb la memòria històrica està poc coordinat’
‘El fracking amenaça 200.000 hectàrees del nord de Castelló’
Josep Cabanyol (SICOM) “Acostar-se a la realitat no és contrainformació, és informació”
‘Cal reconèixer la importància clau de Chávez en la revolució’
‘Les noves taxes judicials deixaran indefensa la gran majoria de la població’